Ελληνικά English 

PRE-E-HEALTH E.T.C.P. GREECE-BULGARIA 2007-2013


Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με τους βουλγαρικούς Δήμους Χάρμανλι (Harmanli) και Γκότσε-Ντέλτσεβ (Gotche-Delcev) υλοποιούν το έργο Προστασία Της Υγείας Του Αστικού Πληθυσμού Με Στόχο Την Πρόληψη Μέσω Της Εφαρμογής Κατευθυντήριων Γραμμών Και Της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών με το ακρωνύμιο Pre-E-Health. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg.

Και οι 3 εταίροι του έργου διευθύνουν δημοτικές μονάδες υγείας, οι οποίες έχουν ως στόχο την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι ιατρικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται μέσω της σχετικής χρηματοδότησης προς τη βέλτιστη ικανοποίηση του ασθενούς.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης συνεργασίας μεταξύ των δύο επιλέξιμων περιοχών, δηλαδή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων τηλε-ιατρικής και έργων Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Φακέλων Υγείας (EHA) στην Κεντρική Μακεδονία και τη Νότια Βουλγαρία, καθώς και τη διάδοση εμπειρίας στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι οι στόχοι του προτεινόμενου έργου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: "Βελτίωση της ποιότητας των τοπικών υπηρεσιών υγείας μέσα από τις δράσεις της πιλοτικής εφαρμογής". Η Ιατρική Πληροφορική και ειδικότερα η χρήση EHΑ διαφεύγουν από τη στενότητα μεταξύ του σχεδιασμού και της εφαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων βιοϊατρικής και παρέχουν μια πλήρη, αναλυτική και εξορθολογιστική μέθοδο προσέγγισης της ιατρικής έρευνας και πρακτικής.

Η προσέγγιση του έργου αυτού είναι καινοτόμος, καθώς μέχρι στιγμής η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση χρησιμοποιούταν μόνο από τα Συμβούλια Υπηρεσιών Υγείας.

Στον Δήμο μας εκσυγχρονίζουμε με νέας τεχνολογίας ιατρικά και φυσιοθεραπευτικά μηχανήματα το Πολυϊατρείο ενώ με σχετικό λογισμικό θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των προτεινόμενων θεραπειών για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών.

Ενδεικτικά, προμηθευτήκαμε : Υπέρηχο καρδιολογικό με σύνθεση, 3κάναλο φορητό Καρδιογράφο, Holter ρυθμού, υπέρηχο γυναικολογικό, εξεταστικό γυναικολογικό κρεβάτι (Boom), κολποσκόπιο, πέντε απινιδωτές ,υπέρηχο γενικής χρήσης, ηλεκτροκίνητη εξεταστική τράπεζα, αιματολογικό αναλυτή, σύνθεση ανω-κάτω πάγκου ανοξείδωτη (τεσσάρων τεμ.), σύστημα μέτρησης οστικής με υπέρηχους κ.α.

Συμπληρωματικά εκσυγχρονίσαμε τον εξοπλισμό πληροφορικής του Πολυϊατρείου με πέντε ηλεκτρον.υπολογιστές, έναν server, τρεις εκτυπωτές κ.α.

Τέλος, αναμένουμε την παράδοση του εξοπλισμού του φυσικοθεραπευτήριου με την οποία ολοκληρώνεται η προμήθεια όλων των προβλεπόμενων από το έργο ειδών.