Ελληνικά English 

FAQ


Σε ποια τηλέφωνα μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Τα τηλέφωνα για τα ραντεβού είναι 2310721721 και 2310726887.

Λειτουργεί στο πολυϊατρείο μικροβιολογικό εργαστήριο;

Ναι. Στο Πολυϊατρείο λειτουργεί μικροβιολογικό εργαστήριο στο οποίο διενεργούνται βιοχημικές εξετάσεις αίματος και εξετάσεις μηχανισμού πήξης αίματος. Με αντίτιμο2 ευρώ ανά εξέταση και για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας 1 ευρώ ανά εξέταση. Το τεστ Παπανικολάου χρεώνεται 8 ευρώ.